+46703760780
hans.akersten@outlook.com

Skapa en positiv gruppdynamik

Skapa en positiv gruppdynamik

Gruppdynamik

Gruppdynamik är de processer som pågår inom arbetsgruppen, det som gör att en grupp tar sig framåt och arbetar efter uppsatta mål. Det är omedvetna, psykologiska krafter som påverkar riktningen för en grupps beteende och prestation. Och det kan liknas som undervattensströmmar i havet. Som kan bära båtar i en annan riktning än den de tänker segla.

Vilka olika faktorer kan påverka gruppdynamiken?

Dynamiken i en grupp kan vara positiv och den kan vara destruktiv. Till exempel när dynamiken förbättrar gruppens övergripande prestation och/eller får ut det bästa av enskilda gruppmedlemmar. Den kan också vara destruktiv. Till exempel när det orsakar improduktiva onödiga konflikter och hindrar gruppen från att nå sina mål.

Det finns en hel del forskning om positiv gruppdynamik och vad som krävs för att bygga ett förstklassigt team. Låt oss få en djupare förståelse genom att titta på googles projekt Aristoteles.

Google är en av de mest kända och högpresterande organisationerna där ute idag, så det är vettigt att de skulle titta närmare på vad som skapar ett bra team.

Project Aristoteles, baserat på citatet från den berömda filosofen med samma namn som sa: ”Helheten är större än summan av dess delar.”

Googles mål för forskningsprojektet var enkelt: att ta reda på vad som gör ett team effektivt på Google. Google bestämde sig för att se om de kunde finna nycklarna till ett teams framgång och bygga det perfekta teamet.

Projekt Aristoteles startade 2012. Innan detta försök hade Google redan spenderat miljontals dollar under decennier för att försöka bygga det perfekta teamet och förstå teamets effektivitet. När dessa initiativ gav otillräckliga resultat föddes Project Aristoteles.

Forskarna hittade fem ingredienser för en positiv gruppdynamik

Psykologisk trygghet: Kan vi ta risker i det här laget utan att känna oss osäkra eller generade?

Pålitlighet: Kan vi lita på varandra och att vi utför vårt arbete med hög kvalitet och i tid?

Struktur och tydlighet: Är mål, roller och genomförandeplaner för vårt team tydliga?

Meningen med arbetet: Arbetar vi med något som är personligt viktigt för var och en av oss?

Effekten av arbetet: Tror vi i grunden att det arbete vi utför spelar någon roll?

Eftersom psykologisk trygghet visade sig vara den viktigaste faktorn för att skapa effektiva team är frågan om hur man skapar psykologisk trygghet i teamet intressant för chefer. Du kan läsa mer om det här.

Grupputveckling bortom det invanda som ger effekt och där jag:

Stödjer din arbetsplats, din organisation, ditt team till en ökad lagkänsla, bättre effektivitet och till ett högre välbefinnande.

Erbjuder team och grupputveckling som bjuder in till kreativitet och nytänkande, som öppnar upp för samarbete och som berör något djupt meningsfullt.

Tänker annorlunda och jag är en katalysator för förändring och en banbrytare som älskar att skapa och förnya och att utmana status quo.

Är specialist på att lyfta fram det bästa ur människor.

Med en bakgrund inom psykologi, coaching, idrott på hög nivå och mångårig erfarenhet av att utveckla människor och team tar jag ett nytt och effektivt förhållningssätt där vi tänjer på alla tänkbara gränser och skapar magi som de flesta bara drömmer om att få göra.

Brutalt äkta, utvecklande och väldigt roligt.

Jag skapar interaktiva upplevelser som bygger motståndskraft och främjar meningsfulla relationer och tillit. Mitt mål är att skapa möjligheter för så många som möjligt att känna sig sedda, hörda och psykologiskt trygga att dela, samskapa och förnya tillsammans.

När alla bjuds in att använda sin röst blir de mer engagerade, produktiva, närvarande, självsäkra, innovativa och kreativa. I sin tur har detta en stark koppling till vår allmänna hälsa och välmående.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: