+46703760780
hans.akersten@outlook.com

Intressanta inlägg

Hur kan du skapa psykologisk trygghet i din vardag?

Hur kan du skapa psykologisk trygghet i din vardag?

Vi bidrar alla till psykologisk trygghet på våra arbetsplatser genom vår dagliga kommunikation och interaktion med varandra. Om vi ​​vill ha en högre grad av psykologisk trygghet kan vi direkt ställa oss frågan i vilken grad vi upplever psykologisk trygghet just nu: Hur är det med den psykologiska tryggheten på vår enhet? Hur upplever jag…
Läs mer

Mångfald

Är olikheter och mångfald en tillgång i team?

Varför är mångfald viktigt för organisationer? Mångfald och inkludering är lönsamt. En studie från McKinsey publicerad 2020 visar exempelvis att de företag som har störst etnisk och kulturell mångfald har 36 procent högre sannolikhet att vara lönsamma jämfört med genomsnittsföretaget i studien. Hur kan vi skapa mångfald och inkludering i praktiken: Hur kan vi öppna…
Läs mer

Avsaknad av psykologisk trygghet

Historien går igen – avsaknad av psykologisk trygghet

1961, året före Kubakrisen. Då hela världen höll andan i rädsla för ett 3:e världskrig. Amerikanerna hade planerat att störta Kubas president Fidel Castro. Det underliggande antagandet var att Castro var så impopulär bland befolkningen att de skulle backa upp den invaderande armén och hjälpa till att störta Castro. Tyvärr höll det antagandet inte alls.…
Läs mer

feedback

Hur väljer du att ta emot feedback?

Feedback påverkar vårt engagemang och gör att vi kan få ut det bästa av varandra och att ta emot feedback är en förmåga som många av oss kan bli bättre på. Vi har olika perspektiv Feedback ges alltid från ett visst perspektiv och är aldrig den fullständiga sanningen om en person eller en situation. Det…
Läs mer

Hur kommer det sig att vissa grupper blir till mer än summan av de som ingår i gruppen?

Det handlar om hur små saker kan orsaka stora förändringar. Om hur små ögonblick av sociala förbindelser och gemenskap gör verklig skillnad. Som exempelvis: – Ögonkontakt– Fysisk beröring (skaka hand, kramar, en hand på axeln)– Korta, energiska utbyten (ordväxlingar)– Vi är nyfikna och ställer frågor om varandra.– Intensivt och aktivt lyssnande– Humor och skratt– Vi…
Läs mer

Har du också blivit en papegoja?

Du har fångat upp ett ord, en metod. Det låter modernt.Ditt huvud säger att det låter bra. Du vill verka kunnig och ”up to date” så nu använder du också dessa begreppen. Ett av dessa begrepp är empatiskt lyssnande, då du lyssnar för att förstå, på riktigt. Handen på hjärtat. Du som använder dessa begrepp.…
Läs mer

Att skapa ett tillitsrum

Ingen når sin fulla potential om vi inte har tillit i teamet eller i gruppen. Ju mer vi bygger det rummet i våra team ju bättre och mer kreativa blir vi. Det är en förutsättning för att vi ska våga kasta oss ut i möjligheterna. Vi är alla människor med tankar, känslor och rädslor. –…
Läs mer

I mötet med individer och grupper

Det handlar om hur mycket små saker kan orsaka stora förändringar. Jag är, som de jag möter, en levande och kännande varelse. Min strävan är medvetenhet och villkorslös närvaro, något som leder till tålamod och frihet från dömande och all form av självintresse och störande tankeprocesser. Vi är ofta så upptagna av att prestera –…
Läs mer

Gruppdynamik

Gruppdynamik

En sund gruppdynamik och goda relationer är en avgörande förutsättning för att både medarbetare och ledare ska behålla arbetsglädjen och uppleva att de växer och utvecklas med de arbetsuppgifter de utför. Samtidigt är de det som skapar verklig sammanhållning i en grupp. Gruppdynamik är de processer som pågår inom arbetsgruppen, det som gör att en…
Läs mer

Grupputveckling

Grupputveckling

Grupputveckling innebär att bygga ett bra team där alla individer i gruppen kommer till sin rätt. I arbetslivet används arbetsgrupper och team av olika slag för att lösa uppgifter och fatta beslut, såsom ledningsgrupper, projektgrupper och tvärvetenskapliga team. Hur grupperna fungerar är helt avgörande för att förverkliga den potential som grupparbetet är tänkt att ge.Om…
Läs mer