+46703760780
hans.akersten@outlook.com

Intressanta inlägg

feedback

Hur väljer du att ta emot feedback?

Feedback påverkar vårt engagemang och gör att vi kan få ut det bästa av varandra och att ta emot feedback är en förmåga som många av oss kan bli bättre på. Vi har olika perspektiv Feedback ges alltid från ett visst perspektiv och är aldrig den fullständiga sanningen om en person eller en situation. Det…
Läs mer

Hur kommer det sig att vissa grupper blir till mer än summan av de som ingår i gruppen?

Det handlar om hur små saker kan orsaka stora förändringar. Om hur små ögonblick av sociala förbindelser och gemenskap gör verklig skillnad. Som exempelvis: – Ögonkontakt– Fysisk beröring (skaka hand, kramar, en hand på axeln)– Korta, energiska utbyten (ordväxlingar)– Vi är nyfikna och ställer frågor om varandra.– Intensivt och aktivt lyssnande– Humor och skratt– Vi…
Läs mer

Har du också blivit en papegoja?

Du har fångat upp ett ord, en metod. Det låter modernt.Ditt huvud säger att det låter bra. Du vill verka kunnig och ”up to date” så nu använder du också dessa begreppen. Ett av dessa begrepp är empatiskt lyssnande, då du lyssnar för att förstå, på riktigt. Handen på hjärtat. Du som använder dessa begrepp.…
Läs mer

Att skapa ett tillitsrum

Ingen når sin fulla potential om vi inte har tillit i teamet eller i gruppen. Ju mer vi bygger det rummet i våra team ju bättre och mer kreativa blir vi. Det är en förutsättning för att vi ska våga kasta oss ut i möjligheterna. Vi är alla människor med tankar, känslor och rädslor. –…
Läs mer

I mötet med individer och grupper

Det handlar om hur mycket små saker kan orsaka stora förändringar. Jag är, som de jag möter, en levande och kännande varelse. Min strävan är medvetenhet och villkorslös närvaro, något som leder till tålamod och frihet från dömande och all form av självintresse och störande tankeprocesser. Vi är ofta så upptagna av att prestera –…
Läs mer

Gruppdynamik

Gruppdynamik

En sund gruppdynamik och goda relationer är en avgörande förutsättning för att både medarbetare och ledare ska behålla arbetsglädjen och uppleva att de växer och utvecklas med de arbetsuppgifter de utför. Samtidigt är de det som skapar verklig sammanhållning i en grupp. Gruppdynamik är de processer som pågår inom arbetsgruppen, det som gör att en…
Läs mer

Grupputveckling

Grupputveckling

Grupputveckling innebär att bygga ett bra team där alla individer i gruppen kommer till sin rätt. I arbetslivet används arbetsgrupper och team av olika slag för att lösa uppgifter och fatta beslut, såsom ledningsgrupper, projektgrupper och tvärvetenskapliga team. Hur grupperna fungerar är helt avgörande för att förverkliga den potential som grupparbetet är tänkt att ge.Om…
Läs mer

Uttrycka sin åsikt

Vad hindrar oss från att dela vår åsikt?

Vad riskerar vi när vi delar våra tankar? Vad står på spel? Vad är vi rädda för? En studie visade att de 3 största anledningarna att avstå från att dela sina tankar var: Rädsla för att bli uppfattad negativ Rädsla för att förolämpa eller vålla obehag hos andra Brist på självförtroende Vad gör detta med…
Läs mer

Gruppdynamik

Vad utmärker riktigt framgångsrika grupper?

Och hur skapar man bra gruppdynamik? Och hur bygger man som ledare laget där summan av individerna blir mer tillsammans? I team där det råder en positiv dynamik är det mer sannolikt att gruppmedlemmarna arbetar bättre tillsammans, trivs bättre och hanterar olika utmaningar bättre. Detta kan leda till så kallade synergieffekter vilket enkelt kan beskrivas…
Läs mer

Vad står i vägen för samarbetet?

Att samarbeta med andra kan många gånger vara svårt. Och det är vår tvärsäkerhet som är utmaningen Det är svårt att samarbeta med andra när vår egen världsbild är självövertygande och känns betydligt mer trovärdig än andras världsbild. Vårt perspektiv på verkligheten verkar så verkligt att det inte ens känns som ett perspektiv. Vi tror…
Läs mer