+46703760780
hans.akersten@outlook.com

Blogg

Uttrycka sin åsikt

Vad hindrar oss från att dela vår åsikt?

Vad riskerar vi när vi delar våra tankar? Vad står på spel? Vad är vi rädda för? En studie visade att de 3 största anledningarna att avstå från att dela sina tankar var: Rädsla för att bli uppfattad negativ Rädsla för att förolämpa eller vålla obehag hos andra Brist på självförtroende Vad gör detta med…
Läs mer

Vad är bra gruppdynamik?

Vad utmärker riktigt framgångsrika grupper?

Och hur skapar man bra gruppdynamik? Och hur bygger man som ledare laget där summan av individerna blir mer tillsammans? I team där det råder en positiv dynamik är det mer sannolikt att gruppmedlemmarna arbetar bättre tillsammans, trivs bättre och hanterar olika utmaningar bättre. Detta kan leda till så kallade synergieffekter vilket enkelt kan beskrivas…
Läs mer

Vad står i vägen för samarbetet?

Att samarbeta med andra kan många gånger vara svårt. Och det är vår tvärsäkerhet som är utmaningen Det är svårt att samarbeta med andra när vår egen världsbild är självövertygande och känns betydligt mer trovärdig än andras världsbild. Vårt perspektiv på verkligheten verkar så verkligt att det inte ens känns som ett perspektiv. Vi tror…
Läs mer

Ledarskap in i framtiden

Framtidens ledare behöver vara mindre av superhjältar och mer inkännande. Detta hävdas i en rapport från konsultföretaget BTS, som intervjuat fler än 40 globala toppchefer om framtidens ledarskap. Här är fem faktorer för framtidens framgångsrika ledare, enligt en ny rapport: ✔ Mindre ego: Inser kraften i att inte veta och kunna allt själv – visar…
Läs mer

Gruppdynamik

Skapa en positiv gruppdynamik

Gruppdynamik är de processer som pågår inom arbetsgruppen, det som gör att en grupp tar sig framåt och arbetar efter uppsatta mål. Det är omedvetna, psykologiska krafter som påverkar riktningen för en grupps beteende och prestation. Och det kan liknas som undervattensströmmar i havet. Som kan bära båtar i en annan riktning än den de…
Läs mer

inlärningszonen

Det är i inlärningszonen som vi utvecklas

Lärande och utveckling sker bäst när vi är utanför vår komfortzon där ditt biologiska system helst undviker att vara. Och det är genom att utmana oss själva och andra som vi kan förflytta oss ut från komfortzonen och in i inlärningszonen: Likgiltighet– Ett team med varken psykologisk trygghet eller drivkraft att prestera kommer att vara…
Läs mer

Kommer din arbetsplats att överleva?

Kommer din arbetsplats att överleva?

7 tecken på att din organisation har låg psykologisk trygghet.Här är några tecken på att dina anställda inte känner sig psykologiskt trygga: ✔ Medarbetarna ställer väldigt få frågor under möten✔ Medarbetarna känner sig inte bekväma att ta till sig misstag eller skyller på andra när misstag görs✔ Chefer och teamledare tenderar att dominera mötesdiskussioner✔ Feedback…
Läs mer

Psykologisk trygghet och ledarskap

Psykologisk trygghet och ledarskap

Vilken är den viktigaste kompetensen en ledare ska ha idag? Skapa motivation? Skapa en vision? Ange riktning? Vara autentisk? Kommunicera bra? Engagera och visa förtroende? Börja med psykologisk trygghet. Förr i tiden handlade ledarskap mest om lydnad: konsten att kunna få människor att göra vad de blev tillsagda. Sedan dess har begreppet motivation tagit över…
Läs mer

Hans Åkersten - erfaren coach med teamutveckling som specialitet.

Hur kan ni mäta psykologisk trygghet?

Många gånger fastnar vi i miljöer där vi är rädda för att sticka ut. Där vi upplever en psykologisk otrygghet och vi förhåller oss till den genom att gå till jobbet och inte engagera oss fullt ut. Att ta tempen på din arbetsplats och mäta graden av psykologisk trygghet är en bra början för att skapa…
Läs mer

Starkare team skapar starkare resultat

Vad är psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet har en stark koppling, inte bara till vår allmänna hälsa och välmående, utan också till ökad kreativitet, tillit och produktivitet. Du kan uttrycka vad du upplever, känner och tycker. Begreppet psykologisk trygghet är relativt nytt men konceptet är gammalt. Och som har fått förnyad relevans idag efter att Google kommit fram till att…
Läs mer