+46703760780
hans.akersten@outlook.com

Skapa psykologisk trygghet och utveckla ditt team med en utbildning som inspirerar, berör och underhåller.

Vad är psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet handlar om att du kan säga vad du tycker, komma med förslag och idéer. Du kan dela med dig av din kompetens och du kan vara dig själv utan rädsla för repressalier eller andra sociala sanktioner.
Du vill som de allra flesta känna dig värdefull och få uppskattning av kollegor och du vill vara en del av en gemenskap där ni trivs med varandra och där ni stimulerar varandra att göra ert bästa.
När du är på en psykologisk trygg arbetsplats så:
– Vågar du visa din svaghet och du behöver inte göra dig till
– Delar du med dig av din kompetens
– Kan du uttrycka vad du upplever, känner och tycker
– Vågar du ställa ”dumma” frågor, presentera nya idéer och erkänna misstag utan att riskera att bli bestraffad
– Kan du vara ärlig. Är det något som du inte klarar av så berättar du det.

Varför ska du skapa en psykologisk trygg arbetsplats?

Affärsnyttan är enorm. Mängder av undersökningar visar att psykologisk trygghet i organisationer är helt avgörande för trivsel, utveckling, kreativitet och produktivitet.
Det finns flera skäl till att prioritera psykologisk trygghet på sin arbetsplats:
– För det första påverkar psykologisk trygghet gruppens inlärningsbeteenden, vilket i sin tur påverkar gruppens prestanda.
– För det andra visar studier att psykologisk trygghet ger utrymme för risktagande, för att uttrycka sin åsikt, kreativitet och mod att sticka ut huvudet.
– För det tredje frigör psykologisk trygghet energi eftersom man inte längre lägger ner mentala resurser på att skydda sin image och undvika misstag.
På en psykologiskt trygg arbetsplats känner vi oss välkomna att dela idéer, misstag och kritik. Vi bryr oss mindre om att skydda vår image och fokuserar mer på att göra ett bra jobb. Det innebär att vi har möjlighet att fokusera på och bidra till företagets uppdrag.

Hur kan jag hjälpa dig att skapa en psykologisk trygg arbetsplats?

Psykologisk trygghet – känslan av att kunna uttrycka sina behov, berätta om misstag, idéer och farhågor i grupp – är en klar framgångsfaktor för företag och organisationer. Bättre beslutsfattande, härligare gruppdynamik, fler innovationer och högre produktivitet är några av effekterna ni får när ni lyckas.

KONTAKTA MIG
Hur kan jag hjälpa dig att skapa psykologisk trygghet

Workshop som som inspirerar, utbildar och underhåller

Workshopen som jag erbjuder är ett lärande långt ifrån det standardiserade och det tråkiga. Min utbildning är baserad på forskningsbaserade resultat, inom psykologi, kommunikation och samarbete och är förankrad i tillämpad improvisation (applied improvisation). Oavsett om ni behöver bättre kommunikation, mer flexibilitet eller högre produktivitet, ger improvisation ett fördjupande och experimentellt sätt att skapa djupare relationer och tillit till varandra.

1

NULÄGE

Vi sätter oss ner tillsammans för att diskutera din arbetsplats specifika behov.

2

DESIGN

Vi designar en unik workshop med teori och övningar utifrån era önskemål.

3

WORKSHOP

Vi diskuterar och reflekterar. Vi blandar teori med kraftfulla övningar som tillsammans skapar det resultat som ni vill ha. 

4

UPPFÖLJNING

Vi återkopplar efter utbildningen för att utvärdera workshopens effektivitet och tillhandahåller resurser för att hjälpa till med vidareutveckling.

Jag erbjuder dig en unik workshop 

Jag erbjuder en workshop där ni tillsammans lägger grunden till en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig inkluderade, fullt engagerade och uppmuntrade att bidra med sina bästa ansträngningar och idéer.
Denna workshop kommer att ge ditt arbetslag en unik upplevelse. Oavsett om ni behöver bättre kommunikation, mer flexibilitet, kreativitet eller högre produktivitet, ger improvisation ett fördjupande och experimentellt sätt att skapa djupare relationer och tillit till varandra.

LÄS MER OCH BOKA VÅR WORKSHOP

Jag hjälper dig att skapa en trygg arbetsplats

OM HANS ÅKERSTEN

Från min blogg

Utveckla er samarbete med Impro

Träna samarbete bortom det invanda

Vill du ta dig ur dina inkörda hjulspår och i stället göra något som du inte har gjort förut? Är du redo att tänka tvärtom, att ändra ditt beteende för[…]

Read more
Acceptans en viktig del i ACT

Ingen acceptans, ingen förändring

Acceptans är att släppa taget om sin föreställning om hur det borde vara och att istället se verkligheten som den är. Till att kunna koncentrera sig på den uppgift man[…]

Read more
Personlig utveckling som banar väg för psykologisk flexibilitet

Personlig utveckling som förändrar

Personlig utveckling som banar väg för psykologisk flexibilitet. Som är förmågan att anpassa sig till en situation med uppmärksamhet, öppenhet och fokus och att handla på ett konstruktivt sätt utifrån[…]

Read more