+46703760780
hans.akersten@outlook.com

Skapa psykologisk trygghet och utveckla ditt team med improvisationen som grund

Vad är psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet handlar om att du kan säga vad du tycker, komma med förslag och idéer. Du kan dela med dig av din kompetens och du kan vara dig själv utan rädsla för repressalier eller andra sociala sanktioner.
Du vill som de allra flesta känna dig värdefull och få uppskattning av kollegor och du vill vara en del av en gemenskap där ni trivs med varandra och där ni stimulerar varandra att göra ert bästa.
När du är på en psykologisk trygg arbetsplats så:
– Vågar du visa din svaghet och du behöver inte göra dig till
– Delar du med dig av din kompetens
– Kan du uttrycka vad du upplever, känner och tycker
– Vågar du ställa ”dumma” frågor, presentera nya idéer och erkänna misstag utan att riskera att bli bestraffad
– Kan du vara ärlig. Är det något som du inte klarar av så berättar du det.

Varför ska du skapa en psykologisk trygg arbetsplats?

Afärsnyttan är enorm. Mängder av undersökningar visar att psykologisk trygghet i organisationer är helt avgörande för trivsel, utveckling, kreativitet och produktivitet. Studier visar på en rad positiva effekter såsom:

– Ökad kreativitet, tillit och produktivitet samt ökat självförtroende hos medarbetarna
– Vi blir mer innovativa, kreativa och närvarande
– Vi arbetar intelligentare eftersom vårt hjärta och medvetande är uppriktigt engagerade i företaget
– Psykologisk trygghet har också en stor påverkan på vår inre motivation och engagemang för arbetet

I sin tur har detta en stark koppling, inte bara till vår allmänna hälsa och välmående, utan också vår förmåga att prestera.

Alla dessa sammanlänkade faktorer; relationer, trivsel, hälsa och välmående, engagemang, motivation och prestation, sammanstrålar till en viktig utgång som alla företag strävar efter – resultat.

Hur kan jag hjälpa dig att skapa en psykologisk trygg arbetsplats?

Psykologisk trygghet – känslan av att kunna uttrycka sina behov, berätta om misstag, idéer och farhågor i grupp – är en klar framgångsfaktor för företag och organisationer. Bättre beslutsfattande, härligare gruppdynamik, fler innovationer och högre produktivitet är några av effekterna ni får när ni lyckas.

KONTAKTA MIG
Hur kan jag hjälpa dig att skapa psykologisk trygghet

Jag erbjuder dig en unik workshop

Jag erbjuder en workshop där ni tillsammans lägger grunden till en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig inkluderade, fullt engagerade och uppmuntrade att bidra med sina bästa ansträngningar och idéer.
Denna workshop kommer att ge ditt team en unik upplevelse. Oavsett om ni behöver bättre kommunikation, mer flexibilitet, kreativitet eller högre produktivitet, ger improvisation ett fördjupande och experimentellt sätt att skapa djupare relationer och tillit till varandra.

LÄS MER OCH BOKA VÅR WORKSHOP

4 steg som flyttar deltagarna ut ur komfortzonen och in i inlärningszonen utan att det blir obehagligt.

Improvisation utvecklar din mentala flexilitet och kreativitet, kommunikations-förmåga, förbättrar din närvaro och förmåga att samarbeta med andra teammedlemmar. Allt detta är avgörande färdigheter i näringslivet och för att skapa psykologisk trygghet. Det finns inget som kan mäta sig med detta. Du kommer att bli förvånad på hur effektivt och roligt det är. Vi flyttar deltagarna ut ur komfortzonen och in i inlärningszonen utan att det blir obehagligt. Och säkerställer en säker och bekväm inlärnings- och utvecklingsmiljö.

TRYGGHET

Vi börjar med lätta uppvärmningar för att få ner oron och lugna nerverna.

Detta gör att alla hamnar på samma planhalva från början och skapar ett säkert utrymme där detagarna kan utforska och exprimentera. 

UPPMUNTRAN

Vi använder gruppövningar och jag leder och visar med exempel för att engagera deltagarna.

Detta uppmuntrar dem genom att visa dem att de inte är ensamma och låter dem se vad alla andra gör.

SUPPORT

Vi aktiverar hela gruppen tillsammans, utan att peka ut personer.

Detta skapar en miljö av support från kamrater och kopplar samman team genom delad erfarenhet.

REFLEKTION

Vi debriefar efter varje övning och guidar teamet mot samtal.

Detta ger deltagarna en chans att reflektera över sina erfarenheter och lära sig genom en utvärdering av deras olika takeaways.

Jag hjälper dig att skapa en psykologisk trygg arbetsplats

OM HANS ÅKERSTEN

Från min blogg

Uttrycka sin åsikt

Vad hindrar oss från att dela vår åsikt?

Vad riskerar vi när vi delar våra tankar? Vad står på spel? Vad är vi rädda för? En studie visade att de 3 största anledningarna att avstå från att dela[…]

Read more
Vad är bra gruppdynamik?

Vad utmärker riktigt framgångsrika grupper?

Och hur skapar man bra gruppdynamik? Och hur bygger man som ledare laget där summan av individerna blir mer tillsammans? I team där det råder en positiv dynamik är det[…]

Read more

Vad står i vägen för samarbetet?

Att samarbeta med andra kan många gånger vara svårt. Och det är vår tvärsäkerhet som är utmaningen Det är svårt att samarbeta med andra när vår egen världsbild är självövertygande[…]

Read more